• 1

  rescue

  แปลว่า ช่วยชีวิต, ช่วยเหลือ

  ประเภท VT

 • 2

  rescue

  แปลว่า การช่วยชีวิต, การช่วยเหลือ

  ประเภท N

 • 3

  rescue

  แปลว่า บรรเทาทุกข์

  ตัวอย่าง เธอเต็มใจบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรในภาคใต้

  เพิ่มเติม ช่วยให้ความทุกข์เบาลง

  ประเภท V

 • 4

  rescue

  แปลว่า กู้ภัย

  ตัวอย่าง นายกเทศมนตรีเมืองเชียงใหม่สั่งให้เจ้าหน้าที่เตรียมกู้ภัยในกรณีมีน้ำท่วมฉับพลันแล้ว

  เพิ่มเติม ช่วยให้รอดปลอดภัย

  ประเภท V

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ EN-TH Dictionaryทั้งหมด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม