ภาษาอังกฤษ

pure gold

N

แปลว่า ชมพูนุท

เพิ่มเติม ทองคำเนื้อบริสุทธิ์

Posted on by Admin

แปลว่า ชามพูนท

เพิ่มเติม ทองคำเนื้อบริสุทธิ์ (ในคัมภีร์ไตรภูมิกล่าวว่า เกิดใต้ต้นหว้า)

Posted on by Admin

แปลว่า ทองชมพูนุท

เพิ่มเติม ทองคำบริสุทธิ์ มีสีเหลืองเข้มออกแดง

Posted on by Admin

แปลว่า ทองนพคุณ

เพิ่มเติม ทองคำเนื้อบริสุทธิ์ มีสีเหลืองเข้มออกแดง

Posted on by Admin

แปลว่า ชัมพูนท

เพิ่มเติม ทองคำเนื้อบริสุทธิ์ (ในคัมภีร์ไตรภูมิ กล่าวว่าเกิดใต้ต้นหว้า)

Posted on by Admin

แปลว่า ทองคำบริสุทธิ์

ตัวอย่าง ทองคำบริสุทธิ์นั้นสุกปลั่งไม่มีโลหะอื่นใดเปรียบ

เพิ่มเติม ทองคำที่มีความบริสุทธิ์เท่ากับ 24 กะรัต

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชามพูนท หมายถึง:

  1. [ชามพูนด] น. ทองคําเนื้อบริสุทธิ์ (ในคัมภีร์ไตรภูมิกล่าวว่า เกิดใต้ต้นหว้า), ชมพูนท ชมพูนุทหรือ ชัมพูนท ก็ว่า. (ส. ชามฺพูนท ว่า เกิดในแม่น้ำชมพูนที.).

พจนานุกรมไทย ทองชมพูนุท หมายถึง:

  1. น. ทองคําเนื้อเก้า เป็นทองบริสุทธิ์ มีสีเหลืองเข้มออกแดง, ทองเนื้อเก้า ทองธรรมชาติ ทองเนื้อแท้ หรือ ทองนพคุณ ก็เรียก.

พจนานุกรมไทย ทองนพคุณ หมายถึง:

  1. น. ทองคำเนื้อเก้า เป็นทองบริสุทธิ์ โบราณกำหนดราคาตามคุณภาพของเนื้อทอง หนัก ๑ บาท เป็นเงิน ๙ บาท เรียกว่า ทองเนื้อเก้า หรือ ทองนพคุณเก้าน้ำ, เรียกสั้น ๆ ว่า ทองนพคุณ, ทองธรรมชาติ ทองเนื้อแท้ หรือ ทองชมพูนุท ก็เรียก.

พจนานุกรมไทย ชัมพูนท หมายถึง:

  1. [ชําพูนด] น. ทองคําเนื้อบริสุทธิ์ (ในคัมภีร์ไตรภูมิกล่าวว่า เกิดใต้ต้นหว้า), ชมพูนท ชมพูนุท หรือ ชามพูนท ก็ว่า. (ป.; ส. ชามฺพูนท).

 ภาพประกอบ

  • pure gold
  • pure gold
  • pure gold
  • pure gold
  • pure gold
  • pure gold

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "pure gold"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"