ภาษาอังกฤษ

pure

ADJ

แปลว่า ประภัสสร

ตัวอย่าง เธอเป็นคนดีมีจิตประภัสสร

Posted on by Admin

แปลว่า นฤมล

เพิ่มเติม ไม่มีมลทิน

Posted on by Admin

แปลว่า แท้

ตัวอย่าง ความชื้นในไม้นิยมแสงเป็นค่าส่วนร้อยของน้ำหนักของเนื้อไม้แท้ๆ

เพิ่มเติม ไม่มีอะไรเจือปน

Posted on by Admin

แปลว่า บริสุทธิ์, ไม่มีสารอื่นเจือปน, สะอาด, ไร้มลทิน, ไม่ผสม

Posted on by Admin

แปลว่า กษัตริย์

ตัวอย่าง ทองที่เห็นอยู่นั้นเป็นทองเนื้อกษัตริย์

เพิ่มเติม แท้ไม่มีอื่นปน

Posted on by Admin

แปลว่า วิรัช

เพิ่มเติม ที่ปราศจากมลทิน, ที่ไม่มีตำหนิ

Posted on by Admin

แปลว่า แท้

ตัวอย่าง ถ้วยรางวัลทำจากทองแท้ ใครๆ ก็อยากได้

เพิ่มเติม ที่ล้วนๆ ไม่มีอะไรเจือปน, ที่ไม่ใช่ของปลอม

Posted on by Admin

แปลว่า เพียว

ตัวอย่าง เขาเปิบเนื้อหมาล้วนๆ อัดไปด้วยเหล้าขาวเพียวเต็มแก้ว

เพิ่มเติม ที่ไม่มีสิ่งใดผสมหรือเจือปนอยู่

Posted on by Admin

แปลว่า พิสุทธิ์

เพิ่มเติม ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน, ปราศจากมลทิน

Posted on by Admin

แปลว่า อย่างสมบูรณ์, อย่างที่สุด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ประภัสสร หมายถึง:

 1. [ปฺระพัดสอน] น. เลื่อม ๆ พราย ๆ, มีแสงพราว ๆ เหมือนแสงพระอาทิตย์แรกขึ้น; ผ่องใส, บริสุทธิ์ เช่น จิตประภัสสร, เขียนเป็น ประภัสร์ ก็มี เช่น ธรรมรสเรืองรองผ่องประภัสร์ เป็นมิ่งฉัตรสุขสันต์นิรันดร. (ชีวิตและงานของสุนทรภู่). (ป. ปภสฺสร).

พจนานุกรมไทย นฤมล หมายถึง:

 1. [นะรึมน] ว. ไม่มีมลทิน. น. นาง.

พจนานุกรมไทย แท้ หมายถึง:

 1. ว. ล้วน ๆ เช่น เทียนขี้ผึ้งแท้, ไม่มีอะไรเจือปน, ไม่ปลอม, เช่น ทองแท้.

พจนานุกรมไทย กษัตริย์ หมายถึง:

 1. [กะสัด] น. พระเจ้าแผ่นดิน, ใช้เต็มว่า พระมหากษัตริย์, คนในวรรณะที่ ๒ แห่งสังคมฮินดู ซึ่งมีอยู่ ๔ วรรณะ ได้แก่ วรรณะพราหมณ์ วรรณะกษัตริย์ วรรณะแพศย์ และวรรณะศูทร. (ส. กฺษตฺริย ว่า ผู้ป้องกันภัย, ชาตินักรบ; ป. ขตฺติย). ว. แท้ไม่มีอื่นปน เช่น ทองเนื้อกษัตริย์, เรียกรูปพรรณที่ทําด้วยโลหะมีราคา เช่น ถ้าทําด้วยเงิน ทอง นาก สลับกัน เรียกว่า สามกษัตริย์.

พจนานุกรมไทย วิรัช หมายถึง:

 1. ว. ปราศจากธุลี, ไม่มีมลทิน, บริสุทธิ์, สะอาด. (ป., ส.).

 2. (แบบ) ว. ต่างประเทศ. (ป. วิรชฺช).

พจนานุกรมไทย พิสุทธิ์ หมายถึง:

 1. ว. บริสุทธิ์, สะอาด, สุกใส. (ป. วิสุทฺธิ).

 ภาพประกอบ

 • pure
 • pure
 • pure
 • pure
 • pure
 • pure
 • pure
 • pure
 • pure
 • pure

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "pure แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"