EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

prostrate oneself

V

แปลว่า กราบ

ตัวอย่าง เมื่อเช้าหล่อนไปกราบพ่อขอพรวันเกิด

Posted on by Admin

แปลว่า กราบกราน

เพิ่มเติม เคารพนบนอบ ก้มหัวลง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กราบ หมายถึง:

  1. [กฺราบ] ก. แสดงความเคารพด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจดพื้น, ถ้าหมอบแล้วน้อมศีรษะลงจดมือที่ประนมอยู่กับพื้น เรียกว่า หมอบกราบ, ประนมมือเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจดมือที่วางอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ก็อนุโลมถือว่าเป็นกราบ เช่น กราบลงบนตัก, เรียกกราบไหว้ด้วยตั้งอวัยวะทั้ง ๕ ลงกับพื้น คือ กราบเอาเข่าทั้ง ๒ จดพื้น ฝ่ามือทั้ง ๒ วางราบติดพื้น และหน้าผากจดพื้นว่า กราบโดยเบญจางคประดิษฐ์ เป็นอาการแสดงความเคารพอย่างสูงสุด, โดยปริยายใช้เป็นคําแสดงอาการเคารพเหมือนอย่างกราบ เช่น กราบทูล กราบเรียน.

  2. [กฺราบ] (โบ) ว. ตราบ เช่น กราบเท่ากัลปาวสาน. (พงศ. อยุธยา).

  3. [กฺราบ] น. ไม้เสริมแคมเรือให้สูงขึ้น, ส่วนของเรือตอนที่มีไม้เสริม, ไม้กระดานที่ติดตรงแคมเรือไปตามแนวนอนสําหรับเดิน, เรียกส่วนด้านข้างของเรือรบว่า กราบ.

  4. [กฺราบ] (โบ) ก. นอน เช่น เถ้าก็กราบกรนอึงอยู่นั้น. (ม. คําหลวง กุมาร).

 ภาพประกอบ

  • prostrate oneself แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ prostrate oneself แปลว่า กราบ ประเภท V ตัวอย่าง เมื่อเช้าหล่อนไปกราบพ่อขอพรวันเกิด หมวด V
  • prostrate oneself แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ prostrate oneself แปลว่า กราบกราน ประเภท V เพิ่มเติม เคารพนบนอบ ก้มหัวลง หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "prostrate oneself"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"