EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

precede

VT

แปลว่า อยู่ข้างหน้า, อยู่หน้า, นำหน้า, นำ, มีมาก่อน

Posted on by Admin

V

แปลว่า นำหน้า

ตัวอย่าง เขาให้เพื่อนนำหน้าส่วนตัวเขากลัวจนตัวสั่นอยู่ข้างหลังเพื่อน

เพิ่มเติม อยู่แนวหน้า, อยู่แถวหน้า

Posted on by Admin

แปลว่า ออกหน้า

เพิ่มเติม เดินนำหน้า, ทำก่อนคนอื่น

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • precede แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ precede แปลว่า อยู่ข้างหน้า, อยู่หน้า, นำหน้า, นำ, มีมาก่อน ประเภท VT หมวด VT
  • precede แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ precede แปลว่า นำหน้า ประเภท V ตัวอย่าง เขาให้เพื่อนนำหน้าส่วนตัวเขากลัวจนตัวสั่นอยู่ข้างหลังเพื่อน เพิ่มเติม อยู่แนวหน้า, อยู่แถวหน้า หมวด V
  • precede แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ precede แปลว่า ออกหน้า ประเภท V เพิ่มเติม เดินนำหน้า, ทำก่อนคนอื่น หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "precede"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"