EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

perceive

V

แปลว่า ล่วงรู้

ตัวอย่าง พระอาจารย์เป็นผู้มีญาณวิเศษจริงๆ สามารถล่วงรู้จิตใจคนอื่นได้อย่างแม่นยำ

แปลว่า รู้สึกนึกคิด

ตัวอย่าง ความตายไม่ได้ทำให้ข้าพเจ้าหมดสิ้นความรู้สึก และการรับรู้อย่างคนเป็นเลย เคยรู้สึกนึกคิดอย่างไร เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้น

VT

แปลว่า รับรู้, สัมผัสรู้, เข้าใจ

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย perceive

  1. ล่วงรู้ หมายถึง ก. รู้เสียก่อน, รู้ทัน, เช่น ล่วงรู้ความลับของผู้อื่น.

 ภาพประกอบ

  • perceive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ perceive แปลว่า ล่วงรู้ ประเภท V ตัวอย่าง พระอาจารย์เป็นผู้มีญาณวิเศษจริงๆ สามารถล่วงรู้จิตใจคนอื่นได้อย่างแม่นยำ หมวด V
  • perceive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ perceive แปลว่า รู้สึกนึกคิด ประเภท V ตัวอย่าง ความตายไม่ได้ทำให้ข้าพเจ้าหมดสิ้นความรู้สึก และการรับรู้อย่างคนเป็นเลย เคยรู้สึกนึกคิดอย่างไร เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้น หมวด V
  • perceive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ perceive แปลว่า รับรู้, สัมผัสรู้, เข้าใจ ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

pair pale pillow plane pointer press price printer prison projector proof punishment

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "perceive"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"