EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

old maid

N

แปลว่า สาวแก่

ตัวอย่าง แกไปหลงอะไรกับสาวแก่คนนั้นหนักหนา หล่อนมีอะไรดีหรือ

เพิ่มเติม ผู้หญิงที่มีอายุมากแล้วแต่ไม่ถึงกับชราซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน

Posted on by Admin

แปลว่า ผู้หญิงที่อยู่เป็นโสดไปจนแก่ (คำหยาบ), สาวทึนทึก, สาวแก่

Posted on by Admin

แปลว่า สาวทึนทึก

เพิ่มเติม สาวใหญ่ที่ยังไม่มีสามี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สาวแก่ หมายถึง:

  1. น. หญิงที่มีอายุเลยวัยสาว แต่ยังไม่ได้แต่งงาน.

 ภาพประกอบ

  • old maid แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ old maid แปลว่า สาวแก่ ประเภท N ตัวอย่าง แกไปหลงอะไรกับสาวแก่คนนั้นหนักหนา หล่อนมีอะไรดีหรือ เพิ่มเติม ผู้หญิงที่มีอายุมากแล้วแต่ไม่ถึงกับชราซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน หมวด N
  • old maid แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ old maid แปลว่า ผู้หญิงที่อยู่เป็นโสดไปจนแก่ (คำหยาบ), สาวทึนทึก, สาวแก่ ประเภท N หมวด N
  • old maid แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ old maid แปลว่า สาวทึนทึก ประเภท N เพิ่มเติม สาวใหญ่ที่ยังไม่มีสามี หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "old maid"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"