EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

metaphor

N

แปลว่า คำอุปมา

ตัวอย่าง ผู้วิจารณ์ติดใจกับคำอุปมาที่ไม่ทำให้เห็นภาพพจน์เพียงพอในความรู้สึกของผู้วิจารณ์เอง

Posted on by Admin

แปลว่า อุปลักษณ์

Posted on by Admin

แปลว่า การใช้คำอุปมา, การพูดเปรียบเทียบ

Posted on by Admin

แปลว่า คำอุปมา, คำเปรียบเทียบ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • metaphor แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ metaphor แปลว่า คำอุปมา ประเภท N ตัวอย่าง ผู้วิจารณ์ติดใจกับคำอุปมาที่ไม่ทำให้เห็นภาพพจน์เพียงพอในความรู้สึกของผู้วิจารณ์เอง หมวด N
  • metaphor แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ metaphor แปลว่า อุปลักษณ์ ประเภท N หมวด N
  • metaphor แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ metaphor แปลว่า การใช้คำอุปมา, การพูดเปรียบเทียบ ประเภท N หมวด N
  • metaphor แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ metaphor แปลว่า คำอุปมา, คำเปรียบเทียบ ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "metaphor"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"