EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

การใช้คำอุปมา, การพูดเปรียบเทียบ

N

ภาษาอังกฤษ metaphor

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • การใช้คำอุปมา, การพูดเปรียบเทียบ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การใช้คำอุปมา, การพูดเปรียบเทียบ แปลว่า metaphor ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "การใช้คำอุปมา, การพูดเปรียบเทียบ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"