ภาษาอังกฤษ

junior high school

N

แปลว่า มัธยมตอนต้น

ตัวอย่าง ข้าพเจ้ารู้จักงานนิพนธ์ของท่านเสฐียรโกเศศมาตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตอนต้น

 ภาพประกอบ

  • junior high school แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ junior high school แปลว่า มัธยมตอนต้น ประเภท N ตัวอย่าง ข้าพเจ้ารู้จักงานนิพนธ์ของท่านเสฐียรโกเศศมาตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตอนต้น หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

high school high school education join joyful judge jugglery June jungle junior junior monk school senior high school

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "junior high school"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"