ภาษาอังกฤษ secondary education, secondary (education)

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาอังกฤษ

secondary education

N

แปลว่า มัธยมศึกษาตอนต้น

เพิ่มเติม การศึกษาระดับกลางที่อยู่ระหว่างประถมศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Posted on by Admin

แปลว่า ม.

เพิ่มเติม การศึกษาระหว่างประถมศึกษากับอุดมศึกษา

Posted on by Admin

แปลว่า ม.

Posted on by Admin

แปลว่า มัธยมศึกษา

ตัวอย่าง พ่อสำเร็จมัธยมศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ในทางภาษาศาสตร์จึงไม่ค่อยสันทัด

เพิ่มเติม การศึกษาระหว่างประถมศึกษากับอุดมศึกษา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย หมายถึง:

  1. พยัญชนะตัวที่ ๓๓ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กม.

พจนานุกรมไทย มัธยมศึกษา หมายถึง:

  1. [มัดทะยมมะ-, มัดทะยม-] น. การศึกษาระหว่างประถมศึกษากับอุดมศึกษา.

ภาษาอังกฤษ

secondary (education)

N

แปลว่า มัธยม

ตัวอย่าง ถึงแม้ว่าพระยาอนุมานราชธนจะจบแค่มัธยม 4 แต่ท่านเป็นพระยาเมื่ออายุเพียง 36 ปีเท่านั้น

เพิ่มเติม ชั้นการศึกษา หลักสูตรสูงกว่าชั้นประถม ต่ำกว่าอุดมศึกษา

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • secondary education
  • secondary education
  • secondary (education)
  • secondary education
  • secondary education

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "secondary education แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"