ภาษาอังกฤษ

interrogate

V

แปลว่า ซักไซ้ไล่เลียง

ตัวอย่าง เอกพงษ์ปล่อยให้พวกเขาซักไซ้ไล่เลียงกันเอาเอง

Posted on by Admin

แปลว่า ซักไซ้

ตัวอย่าง เขาซักไซ้จากผู้รู้ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า สอบปากคำ

Posted on by Admin

แปลว่า ตั้งกระทู้

ตัวอย่าง ฝ่ายค้านจะตั้งกระทู้ถามรัฐบาลในสภาเรื่องการก่อวินาศกรรม

เพิ่มเติม ยกประเด็นถาม

Posted on by Admin

แปลว่า ฟอกซัก

ตัวอย่าง ฝ่ายค้านสามารถฟอกซักรัฐบาลได้อย่างเต็มเหนี่ยวทั้งในรูปของรายบุคคลหรือทั้งคณะ

เพิ่มเติม ชำระให้หมดมลทิน, ซักถามให้ได้ความจะแจ้ง

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ซักถาม, ซักไซ้, ถาม, ซัก, ไต่ถาม

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ซักถาม, ซักไซ้, ถาม, ซัก, ไต่ถาม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ซักไซ้ หมายถึง:

  1. ก. ไต่ถามไล่เลียงให้ถี่ถ้วน.

พจนานุกรมไทย สอบปากคำ หมายถึง:

  1. ก. ซักถามเพื่อให้บุคคลให้การโดยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ เช่น สอบปากคําพยาน สอบปากคําผู้ต้องหา, กฎหมายใช้ว่า ถามปากคํา.

 ภาพประกอบ

  • interrogate
  • interrogate
  • interrogate
  • interrogate
  • interrogate
  • interrogate
  • interrogate

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "interrogate แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"