ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "interpret"

- มีทั้งหมด 7 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/7

  interpret

  แปลว่า ตีความ

  ตัวอย่าง อาจารย์ตีความโจทย์ข้อนี้ว่า เป็นการหาค่าความร้อนที่ใช้การเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปอีกสภาพหนึ่ง

  เพิ่มเติม วิเคราะห์ถ้อยคำหรือข้อความในบทกฎหมาย นิติกรรม สัญญา หรือเอกสารอื่นๆ ที่มีปัญหาสงสัย หรือที่มีความหมายไม่ชัดเจน เพื่อกำหนดความหมายอันแท้จริงของถ้อยคำหรือข้อความนั้นๆ

  ประเภท V

 • 2/7

  interpret

  แปลว่า ตีความหมาย

  ตัวอย่าง เด็กจะตีความหมายของรูปร่างสิ่งของแตกต่างกันไปตามอายุของเขา

  เพิ่มเติม กำหนดความหมาย, ให้ความหมาย

  ประเภท V

 • 3/7

  interpret

  แปลว่า อธิบาย, แจ้ง, แสดง

  ประเภท VI

 • 4/7

  interpret

  แปลว่า เข้าใจ, ตีความ

  ประเภท VT

 • 5/7

  interpret

  แปลว่า แปล, แปลความหมาย

  ประเภท VT

 • 6/7

  interpret

  แปลว่า แปลความหมาย

  ตัวอย่าง ไม่มีใครแปลความหมายคำพูดกำกวมของเขาออกหรอก

  เพิ่มเติม ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ทำให้เข้าใจความหมาย

  ประเภท V

 • 7/7

  interpret

  แปลว่า ไขความ

  ตัวอย่าง นายกรัฐมนตรีไม่ยอมไขความเรื่องนี้ให้สื่อมวลชนเข้าใจ

  เพิ่มเติม อธิบายข้อความให้เข้าใจ

  ประเภท V

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "interpret"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
translatableซึ่งแปลความหมายได้
interpretationการแปลความหมาย
translatablenessการแปลความหมายได้
translatabilityการแปลความหมายได้

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน