ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "interpret"

- มีทั้งหมด 7 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/7

  interpret

  แปลว่า ตีความ

  ตัวอย่าง อาจารย์ตีความโจทย์ข้อนี้ว่า เป็นการหาค่าความร้อนที่ใช้การเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปอีกสภาพหนึ่ง

  เพิ่มเติม วิเคราะห์ถ้อยคำหรือข้อความในบทกฎหมาย นิติกรรม สัญญา หรือเอกสารอื่นๆ ที่มีปัญหาสงสัย หรือที่มีความหมายไม่ชัดเจน เพื่อกำหนดความหมายอันแท้จริงของถ้อยคำหรือข้อความนั้นๆ

  ประเภท V

 • 2/7

  interpret

  แปลว่า ตีความหมาย

  ตัวอย่าง เด็กจะตีความหมายของรูปร่างสิ่งของแตกต่างกันไปตามอายุของเขา

  เพิ่มเติม กำหนดความหมาย, ให้ความหมาย

  ประเภท V

 • 3/7

  interpret

  แปลว่า อธิบาย, แจ้ง, แสดง

  ประเภท VI

 • 4/7

  interpret

  แปลว่า เข้าใจ, ตีความ

  ประเภท VT

 • 5/7

  interpret

  แปลว่า แปล, แปลความหมาย

  ประเภท VT

 • 6/7

  interpret

  แปลว่า แปลความหมาย

  ตัวอย่าง ไม่มีใครแปลความหมายคำพูดกำกวมของเขาออกหรอก

  เพิ่มเติม ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ทำให้เข้าใจความหมาย

  ประเภท V

 • 7/7

  interpret

  แปลว่า ไขความ

  ตัวอย่าง นายกรัฐมนตรีไม่ยอมไขความเรื่องนี้ให้สื่อมวลชนเข้าใจ

  เพิ่มเติม อธิบายข้อความให้เข้าใจ

  ประเภท V

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "interpret"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
translatableซึ่งแปลความหมายได้
translatabilityการแปลความหมายได้
translatablenessการแปลความหมายได้
interpretationการแปลความหมาย
interpretativeเกี่ยวกับการแปลความหมาย
renditionการแปลความหมาย, การตีความ, การถอดความ
decipherถอดรหัส, แปลสัญญาณ, แปลความหมาย (ภาษาโบราณ)

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน