ภาษาอังกฤษ

interpose

VI

แปลว่า สอดแทรก, แทรก, คั่นกลาง

Posted on by Admin

V

แปลว่า กันท่า

ตัวอย่าง เขากันท่าผมอยู่ตลอดเวลา

เพิ่มเติม แสดงกิริยาอาการขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้สะดวก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กันท่า หมายถึง:

  1. (ปาก) ก. แสดงกิริยาอาการขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งได้สะดวก.

 ภาพประกอบ

  • interpose
  • interpose

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "interpose แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"