ภาษาอังกฤษ

intentionally

ADV

แปลว่า จงใจ

ตัวอย่าง หากมองในมุมกลับกันจะเห็นว่าคนที่ไม่มีเกียรติเท่านั้นต่างหากที่ประณามเสียดสีอย่างจงใจ

Posted on by Admin

แปลว่า โดยมีเจตนา

ตัวอย่าง เขานำความลับของผู้อื่นมาเปิดเผยโดยมีเจตนา เพราะอยากกลั่นแกล้งไม่ให้ได้ดีไปกว่าตน

Posted on by Admin

แปลว่า โดยตั้งใจ, อย่างตั้งใจ, อย่างจงใจ, โดยเจตนา

Posted on by Admin

แปลว่า โดยตั้งใจ

ตัวอย่าง จำเลยกระทำเรื่องนี้โดยตั้งใจ

Posted on by Admin

แปลว่า โดยเจตนา

ตัวอย่าง จำเลยทำผิดโดยเจตนา

Posted on by Admin

แปลว่า อย่างตั้งใจ

ตัวอย่าง ช่างเขียนบรรจงเขียนป้ายชื่อร้านอย่างตั้งใจ

เพิ่มเติม อาการที่ทำอย่างเอาใจจดใจจ่อ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จงใจ หมายถึง:

  1. ก. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา.

พจนานุกรมไทย โดยเจตนา หมายถึง:

  1. (กฎ) ดู กระทำโดยเจตนา.

 ภาพประกอบ

  • intentionally
  • intentionally
  • intentionally
  • intentionally
  • intentionally
  • intentionally

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "intentionally แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"