ภาษาอังกฤษ

instrument

N

แปลว่า อุปกรณ์, เครื่องมือ

Posted on by Admin

แปลว่า เอกสาร, นิติกรรม

Posted on by Admin

แปลว่า วิธีการ

Posted on by Admin

แปลว่า ผู้ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ, ลูกมือ

Posted on by Admin

แปลว่า เครื่องดนตรี

Posted on by Admin

แปลว่า เครื่องตรวจวัด

Posted on by Admin

VI

แปลว่า เรียบเรียงดนตรี, เรียบเรียงเพลง

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ติดตั้งเครื่องควบคุม, ติดตั้งเครื่องตรวจวัด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย วิธีการ หมายถึง:

  1. น. วิธีปฏิบัติตามหลักการเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบ เช่น วิธีการที่รัฐให้สวัสดิการแก่ประชาชน วิธีการสอนวิทยาศาสตร์มีหลายวิธี.

พจนานุกรมไทย เครื่องดนตรี หมายถึง:

  1. น. เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดัง ทําให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์รัก โศก และรื่นเริงได้ตามทํานองเพลง.

 ภาพประกอบ

  • instrument
  • instrument
  • instrument
  • instrument
  • instrument
  • instrument
  • instrument
  • instrument

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "instrument แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"