ภาษาอังกฤษ

hook

VI

แปลว่า เกี่ยว, ติดตะขอ

Posted on by Admin

แปลว่า งอ, โค้ง,งุ้ม

Posted on by Admin

แปลว่า เป็นโสเภณี

Posted on by Admin

V

แปลว่า เกี่ยว

ตัวอย่าง มันใช้ปลายหางของมันเกี่ยวเป็นตะขอหรือดึงอะไรๆ ได้คล้ายมือเวลามันไต่ไปมา

เพิ่มเติม เกาะติดหรือเหนี่ยวไว้

Posted on by Admin

แปลว่า เกี่ยวเบ็ด

ตัวอย่าง พี่ชายเขาไปจัดการเอาเหยื่อ ไส้เดือนเกี่ยวเบ็ด

เพิ่มเติม เอาเบ็ดไปเกี่ยวเหยื่อ, เอาเหยื่อมาเกี่ยวเบ็ด

Posted on by Admin

แปลว่า ติดขอ

ตัวอย่าง ช่วยติดขอเสื้อข้างหลังให้หน่อย ฉันติดไม่ถนัด

เพิ่มเติม เอาเหล็กที่งอๆ ที่เป็นตัวเกี่ยว นำไปเกี่ยวกับตัวรับตะขอ (ใช้แก่เสื้อผ้า)

Posted on by Admin

แปลว่า คล้อง

ตัวอย่าง พอจอดจักรยานแล้วอย่าลืมคล้องโซ่กับเสาด้วยนะ

เพิ่มเติม เอาของที่เป็นวงหรือโค้งเกี่ยวหรือเกี่ยวกัน

Posted on by Admin

N

แปลว่า ขอ

ตัวอย่าง เขาค่อยๆ เคลื่อนตัวลงสู่ผิวน้ำพร้อมกับมือซ้ายถือขอแน่น

เพิ่มเติม ไม้หรือเหล็กที่งอๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ

Posted on by Admin

แปลว่า ขอช้าง

ตัวอย่าง ควาญช้างใช้ขอช้างสับช้างเพื่อให้มันทำตามคำสั่ง

เพิ่มเติม ขอเหล็กมีด้าม สำหรับสับช้าง

Posted on by Admin

แปลว่า ตาขอ

ตัวอย่าง คุณพ่อใช้ตาขอเกี่ยวหน้าต่างไว้เพื่อป้องกันลมตีเสียงดัง

เพิ่มเติม ไม้หรือเหล็กที่งอๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ

Posted on by Admin

แปลว่า ตะขอ, ที่เกี่ยว, ตะขอแขวน, ขอ

Posted on by Admin

แปลว่า ตาขอ

ตัวอย่าง คุณพ่อใช้ตาขอเกี่ยวหน้าต่างไว้เพื่อป้องกันลมตีเสียงดัง

เพิ่มเติม ไม้หรือเหล็กที่งอๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ

Posted on by Admin

แปลว่า ตะขอ

ตัวอย่าง ควาญช้างเอาตะขอสับหน้าช้างเพื่อให้ช้างหยุดเดิน

เพิ่มเติม ไม้หรือเหล็กที่งอๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ

Posted on by Admin

แปลว่า ขอสับ

ตัวอย่าง หน้าต่างทุกบานเปิดกว้างสับขอสับไว้อย่างเรียบร้อย

เพิ่มเติม โลหะที่ปลายงอเป็นตาขอสำหรับเกี่ยวที่ขอรับ

Posted on by Admin

VT

แปลว่า งอ, โค้ง,งุ้ม

Posted on by Admin

แปลว่า ขโมย (คำสแลง), ฉก, ชิง, วิ่งราว

Posted on by Admin

แปลว่า เกี่ยว, ติดตะขอ

Posted on by Admin

SL

แปลว่า ทำให้ติดบางอย่าง (อาจไม่ใช่ยา)

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เกี่ยว หมายถึง:

 1. ก. อาการที่สิ่งงอเป็นขอเกาะติดหรือเหนี่ยวไว้ เช่น ทอดสมอให้เกี่ยวแง่หินไว้, เอาของที่มีลักษณะเช่นนั้นเกาะติดหรือเหนี่ยวไว้ เช่น เอาขอเกี่ยว, ติดต่อผูกพัน, แตะต้อง, ยุ่งเกี่ยว, ข้องแวะ, เช่น เรื่องนี้อันตรายมากอย่าเอาตัวเข้าไปเกี่ยวเลย, เกี่ยวข้อง ก็ว่า; อาการที่สิ่งแหลมคมขูดขีด สะกิด เป็นต้น เช่น หนามเกี่ยว ตะปูเกี่ยว, ตัดด้วยเคียว เช่น เกี่ยวข้าว เกี่ยวหญ้า เกี่ยวแฝก; โดยปริยายหมายความว่า เนื่อง เช่น เกี่ยวด้วยเรื่องนี้.

พจนานุกรมไทย เกี่ยวเบ็ด หมายถึง:

 1. ก. เอาเบ็ดไปเกี่ยวเหยื่อ, เอาเหยื่อมาเกี่ยวเบ็ด.

พจนานุกรมไทย ขอ หมายถึง:

 1. ก. พูดให้เขาให้สิ่งที่ต้องการ, วิงวอน.

 2. น. ไม้หรือเหล็กที่งอ ๆ สําหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ, ตะขอ หรือ ตาขอ ก็เรียก.

 3. น. ชื่อว่านชนิดหนึ่ง ต้นเหมือนขมิ้น แต่หัวเล็กสอดกันเป็นข้อ ๆ ต้นและใบเขียว เนื้อเหลือง มีสรรพคุณอยู่คงเขี้ยว เขา และงา. (กบิลว่าน).

พจนานุกรมไทย ขอช้าง หมายถึง:

 1. น. ขอเหล็กมีด้าม สําหรับสับช้าง, ขอช้างที่มีปลายโค้งใช้ในพิธีช้าง เรียกว่า ขอเกราะ, ขอช้างที่ปลายเป็นยอดปิ่น เรียกว่า ขอปิ่น.

พจนานุกรมไทย ตาขอ หมายถึง:

 1. น. ไม้หรือเหล็กที่งอ ๆ สําหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ, ขอ หรือ ตะขอ ก็ว่า.

พจนานุกรมไทย คล้อง หมายถึง:

 1. [คฺล้อง] ก. เอาของที่มีลักษณะเป็นเส้น เป็นวงหรือเป็นบ่วง คาด เกี่ยว หรือสวมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้า เช่น ผ้าคล้องคอ คล้องพวงมาลัย คล้องช้าง, เอาของที่เป็นวงหรือโค้งเกี่ยวหรือเกี่ยวกัน เช่น ลูกโซ่คล้องกัน คล้องแขน, รับกัน เช่น ชื่อคล้องกัน.

พจนานุกรมไทย ตะขอ หมายถึง:

 1. ดู ตาขอ.

พจนานุกรมไทย ขอสับ หมายถึง:

 1. น. โลหะที่ปลายงอเป็นตาขอสําหรับเกี่ยวที่ขอรับ.

 ภาพประกอบ

 • hook
 • hook
 • hook
 • hook
 • hook
 • hook
 • hook
 • hook
 • hook
 • hook
 • hook
 • hook
 • hook
 • hook
 • hook
 • hook
 • hook
 • hook

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "hook"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"