ภาษาอังกฤษ hood, -hood

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาอังกฤษ

hood

N

แปลว่า ฝากระโปรงรถยนต์

Posted on by Admin

แปลว่า ผ้าคลุมไหล่ของเสื้อรับปริญญา

Posted on by Admin

แปลว่า หมวกคลุมศีรษะที่ติดอยู่กับเสื้อ, ผ้าคลุมศีรษะที่ติดอยู่กับเสื้อ

Posted on by Admin

แปลว่า ขนบนหัวของนกหรือสัตว์บางชนิด

Posted on by Admin

แปลว่า ฝาครอบอุปกรณ์ต่างๆที่มีช่องเปิด

Posted on by Admin

VT

แปลว่า คลุมด้วยหมวกคลุมศีรษะ, คลุมด้วยผ้าคลุมศีรษะ

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ

-hood

SUF

แปลว่า เกี่ยวกับภาวะ สภาพธรรมชาติ กลุ่มคนเฉพาะ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • hood
  • -hood
  • hood
  • hood
  • hood
  • hood
  • hood

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "hood"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"