ภาษาอังกฤษ

honour

N

แปลว่า เกียรติยศ, ยศศักดิ์, เกียรติ, เกียรติศักดิ์

Posted on by Admin

แปลว่า ศักดิ์ศรี

Posted on by Admin

แปลว่า หน้าตา

ตัวอย่าง ไม่ว่าคุณจะทำอะไร คุณต้องนึกถึงหน้าตาของบริษัทไว้ให้มากๆ

Posted on by Admin

แปลว่า ศรี

Posted on by Admin

V

แปลว่า ทรงเกียรติ

ตัวอย่าง สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่เคยทรงเกียรติ และได้รับความเชื่อถืออย่างสูง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ศักดิ์ศรี หมายถึง:

 1. น. เกียรติศักดิ์ เช่น ประพฤติตนไม่สมศักดิ์ศรี.

พจนานุกรมไทย หน้าตา หมายถึง:

 1. น. เค้าหน้า เช่น เด็กคนนี้หน้าตาเหมือนแม่; เกียรติยศชื่อเสียง เช่น นักกีฬาไปแข่งขันชนะเลิศในต่างประเทศก็เป็นหน้าตาให้กับประเทศของตน.

พจนานุกรมไทย ศรี หมายถึง:

 1. [สี] (กลอน) น. ลักษณนามใช้แก่คน เช่น พระปิตุราชมาตุรงค์ทรงพระสรวล เห็นสมควรคู่ครองกันสองศรี. (อภัย).

 2. [สี] น. มิ่ง, สิริมงคล, ความรุ่งเรือง, ความสว่างสุกใส, ความงาม, ความเจริญ, เช่น ศรีบ้าน ศรีเรือน ศรีเมือง, ใช้นำหน้าคำบางคำเป็นการยกย่อง เช่น พระศรีรัตนตรัย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม. (ส. ศฺรี; ป. สิริ, สิรี).

 3. [สี] น. ผู้หญิง. (ข. สี).

 4. [สี] น. พลู. (ม.); (ราชา) หมากพลู เรียกว่า พระศรี.

 ภาพประกอบ

 • honour
 • honour
 • honour
 • honour
 • honour

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "honour"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"