ภาษาอังกฤษ

honestly

ADV

แปลว่า ซื่อ

ตัวอย่าง ท่าทางสุขุมและยิ้มซื่อของเขา ทำให้เรารู้สึกว่าเขาคือพี่ทองพูน

เพิ่มเติม ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม

Posted on by Admin

แปลว่า อย่างจริงใจ

Posted on by Admin

แปลว่า โดยสุจริต

ตัวอย่าง พวกเราทำงานโดยสุจริต

Posted on by Admin

แปลว่า อย่างยุติธรรม, อย่างเที่ยงตรง, อย่างเที่ยงธรรม

Posted on by Admin

แปลว่า สุจริตใจ

ตัวอย่าง ผมคบหากับเธออย่างสุจริตใจ

เพิ่มเติม อย่างมีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โดยสุจริต หมายถึง:

  1. (กฎ) ว. โดยซื่อสัตย์ เปิดเผย หรือโดยไม่รู้ถึงสิทธิของบุคคลอื่นที่ดีกว่า.

พจนานุกรมไทย สุจริตใจ หมายถึง:

  1. ว. บริสุทธิ์ใจ, จริงใจ, เช่น เขาช่วยเหลือเด็กคนนั้นด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน.

 ภาพประกอบ

  • honestly
  • honestly
  • honestly
  • honestly
  • honestly

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "honestly"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"