ภาษาไทย

อย่างจริงใจ

ADV

ภาษาอังกฤษ honestly

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ sincerely

ตัวอย่าง ผู้นำต้องให้ความนับถือลูกน้องอย่างจริงใจ

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ sincerely

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ cordially

Posted on by Admin

IDM

ภาษาอังกฤษ in earnest

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • อย่างจริงใจ
  • อย่างจริงใจ
  • อย่างจริงใจ
  • อย่างจริงใจ
  • อย่างจริงใจ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "อย่างจริงใจ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"