ภาษาอังกฤษ

honesty

N

แปลว่า ความจริงใจ

Posted on by Admin

แปลว่า ความสัตย์

ตัวอย่าง การเป็นคนดีนั้น จะต้องรักษาความสัตย์ประพฤติตนอยู่ในความดีรู้จักละวางความชั่วความทุจริต

Posted on by Admin

แปลว่า ความซื่อสัตย์, ความเที่ยงตรง, ความเที่ยงธรรม

Posted on by Admin

แปลว่า ความซื่อ

ตัวอย่าง เขามีความซื่ออยู่ในตัวมาตลอดจึงเป็นเหมือนเกราะคุ้มภัยให้เขาเป็นอย่างดี

Posted on by Admin

แปลว่า ความซื่อตรง

ตัวอย่าง ทหารมีความทรหดอดทนในการฝึกยิ่งไปกว่านั้นยังมีความซื่อตรงและกตัญญูต่อผู้บังคับบัญชาที่เขารักและเคารพ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • honesty
  • honesty
  • honesty
  • honesty
  • honesty

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "honesty"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"