ภาษาไทย

ความจริงใจ

N

ภาษาอังกฤษ sincerity

ตัวอย่าง การมีความจริงใจต่อกันทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ sincerity

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ honesty

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ความจริงใจ
  • ความจริงใจ
  • ความจริงใจ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ความจริงใจ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"