ภาษาไทย

อย่างยุติธรรม, อย่างเที่ยงตรง, อย่างเที่ยงธรรม

ADV

ภาษาอังกฤษ honestly

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • อย่างยุติธรรม, อย่างเที่ยงตรง, อย่างเที่ยงธรรม

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "อย่างยุติธรรม, อย่างเที่ยงตรง, อย่างเที่ยงธรรม"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"