ภาษาอังกฤษ

hoard

VT

แปลว่า กักตุน (อาหาร, เงิน)

Posted on by Admin

N

แปลว่า แหล่งกักตุน

Posted on by Admin

แปลว่า การกักตุน

ตัวอย่าง การกักตุนสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

Posted on by Admin

V

แปลว่า เก็บตุน

ตัวอย่าง พ่อค้าเก็บตุนสินค้าเพื่อเกร็งกำไร

เพิ่มเติม เก็บหรือกักไว้เพื่อกันขาดแคลนหรือหวังกำไรในการค้า

Posted on by Admin

แปลว่า กักตุน

ตัวอย่าง พ่อค้ากักตุนข้าวสาร

เพิ่มเติม เก็บสินค้าไว้เป็นจำนวนมากเพื่อเก็งกำไร

Posted on by Admin

VI

แปลว่า กักตุน (อาหาร, เงิน)

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กักตุน หมายถึง:

  1. ก. เก็บสินค้าไว้เป็นจํานวนมากเพื่อเก็งกําไร, ตุน ก็ว่า. (กฎ) น. มีโภคภัณฑ์ไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่จําเป็นสําหรับใช้จ่ายส่วนตัว และไม่นําออกจําหน่ายตามวิถีทางการค้าปรกติ

 ภาพประกอบ

  • hoard
  • hoard
  • hoard
  • hoard
  • hoard
  • hoard

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "hoard"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"