EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

history-book

N

แปลว่า หนังสือประวัติศาสตร์

ตัวอย่าง หนังสือประวัติศาสตร์ไทยสมัย พ.ศ. 2352-2453 ด้านสังคมเป็นหนังสือดีเล่มหนึ่งของชัย เรืองศิลป์

เพิ่มเติม หนังสือว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • history-book แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ history-book แปลว่า หนังสือประวัติศาสตร์ ประเภท N ตัวอย่าง หนังสือประวัติศาสตร์ไทยสมัย พ.ศ. 2352-2453 ด้านสังคมเป็นหนังสือดีเล่มหนึ่งของชัย เรืองศิลป์ เพิ่มเติม หนังสือว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติ หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "history-book"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"