ภาษาอังกฤษ

guide book

N

แปลว่า หนังสือแนะนำ

ตัวอย่าง กระทรวงศึกษาธิการควรจัดทำหนังสือคู่มือครูที่ใช้ได้จริง และหนังสือแนะนำในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน

เพิ่มเติม หนังสือที่ชี้แจงแนวทางหรือวิธีให้ทำหรือปฏิบัติ

Posted on by Admin

แปลว่า หนังสือนำเที่ยว

ตัวอย่าง สถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งมีในหนังสือนำเที่ยวคือเจดีย์ม้าขาวที่ตุนฮวง

เพิ่มเติม คู่มือแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยว

Posted on by Admin

แปลว่า หนังสือแนะนำ, คู่มือทัศนาจร

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • guide book
  • guide book
  • guide book

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "guide book"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"