ภาษาอังกฤษ

halt

VI

แปลว่า ลังเล, สองจิตสองใจ

แปลว่า หยุด, ทำให้สิ้นสุด, ยับยั้ง

ADJ

แปลว่า ที่เป็นง่อย, ที่ขาเป๋

V

แปลว่า ยั้ง

ตัวอย่าง ทางผู้ดำเนินงานจะต้องยั้งโครงการไว้จนกว่าจะแน่ใจว่างบประมาณมีเพียงพอจึงจะดำเนินการต่อไป

N

แปลว่า การหยุดชั่วคราว, การยุติชั่วคราว, การยั้ง, การยับยั้งชั่วคราว

VT

แปลว่า ทำให้หยุด

 ภาพประกอบ

  • halt แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ halt แปลว่า ลังเล, สองจิตสองใจ ประเภท VI หมวด VI
  • halt แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ halt แปลว่า ที่เป็นง่อย, ที่ขาเป๋ ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • halt แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ halt แปลว่า ยั้ง ประเภท V ตัวอย่าง ทางผู้ดำเนินงานจะต้องยั้งโครงการไว้จนกว่าจะแน่ใจว่างบประมาณมีเพียงพอจึงจะดำเนินการต่อไป หมวด V
  • halt แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ halt แปลว่า การหยุดชั่วคราว, การยุติชั่วคราว, การยั้ง, การยับยั้งชั่วคราว ประเภท N หมวด N
  • halt แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ halt แปลว่า ทำให้หยุด ประเภท VT หมวด VT
  • halt แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ halt แปลว่า หยุด, ทำให้สิ้นสุด, ยับยั้ง ประเภท VI หมวด VI

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be at a halt / standstill call a halt to grind to a halt happen hardware hat hate have the will having a smattering of knowledge help hesitate howdah of a war elephant armed with weapons

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "halt"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"