ภาษาอังกฤษ

hail

N

แปลว่า ลูกเห็บ

ตัวอย่าง เมื่อวานนี้มีลูกเห็บขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้าที่เชียงใหม่เป็นเวลานาน

เพิ่มเติม เม็ดน้ำแข็งที่ตกลงมาจากอากาศ

Posted on by Admin

แปลว่า เห็บ

ตัวอย่าง ปีนี้ในฤดูหนาวที่จังหวัดเชียงรายมีลูกเห็บตกค่อนข้างมาก

เพิ่มเติม เม็ดน้ำแข็งที่ตกลงมาจากอากาศ

Posted on by Admin

แปลว่า การร้องทักทาย, การร้องทัก

Posted on by Admin

V

แปลว่า ตะโกนเรียก

ตัวอย่าง ยามเช้าคุณยายเดินออกมานอกชานตะโกนเรียกลูกสาวคนโตให้จัดหาอาหารเช้าให้

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ร้องทักทาย, ทักทาย, ปราศรัย, ร้องทัก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ลูกเห็บ หมายถึง:

  1. น. เม็ดนํ้าแข็งที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำในอากาศแล้วตกลงมา.

พจนานุกรมไทย เห็บ หมายถึง:

  1. น. ชื่อแมงขนาดเล็กหลายชนิดในหลายวงศ์ ลักษณะทั่วไปคล้ายไร แต่ส่วนใหญ่มักโตกว่า และปากมีลักษณะเป็นแท่ง มีหนามโค้งเล็ก ๆ กระจายอยู่รอบปลายปาก แผ่นแข็งของรูหายใจอยู่บริเวณด้านข้างของลําตัวเลยขาคู่ที่ ๔ มาทางด้านส่วนท้อง มีทั้งชนิดที่มีผนังลําตัวแข็งและผนังลําตัวอ่อน เป็นตัวเบียนดูดกินเลือดสัตว์ เช่น เห็บวัว (Boophilus caudatus) เห็บสุนัข (Rhipicephalus sanguineus) ทั้ง ๒ ชนิดอยู่ในวงศ์ Ixodidae.

  2. น. เม็ดนํ้าแข็งที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำในอากาศแล้วตกลงมา เรียกว่า ลูกเห็บ.

 ภาพประกอบ

  • hail
  • hail
  • hail
  • hail
  • hail

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "hail"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"