EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

testicle

N

แปลว่า หำ

ตัวอย่าง เขาเป็นไส้เลื่อนหำโตข้างหนึ่ง

Posted on by Admin

แปลว่า ลูกอัณฑะ

Posted on by Admin

แปลว่า ลูกอัณฑะ

ตัวอย่าง เขาลื่นล้มจนลูกอัณฑะกระแทกแพ ขณะที่เขาแบกของลงท่าเรือ

เพิ่มเติม ส่วนหนึ่งขององคชาต

Posted on by Admin

แปลว่า ไข่หำ

ตัวอย่าง โบราณเชื่อว่าถ้าฉี่รดจอมปลวกจะทำให้ไข่หำบวมอย่างไม่มีสาเหตุ

เพิ่มเติม ส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของชายหรือสัตว์ตัวผู้

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย หำ หมายถึง:

  1. (ถิ่น-อีสาน, พายัพ) น. ลูกอัณฑะ, ไข่หํา หรือ หมากไข่หำ ก็เรียก.

พจนานุกรมไทย ไข่หำ หมายถึง:

  1. (ถิ่น-อีสาน) น. ลูกอัณฑะ.

 ภาพประกอบ

  • testicle แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ testicle แปลว่า หำ ประเภท N ตัวอย่าง เขาเป็นไส้เลื่อนหำโตข้างหนึ่ง หมวด N
  • testicle แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ testicle แปลว่า ลูกอัณฑะ ประเภท N หมวด N
  • testicle แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ testicle แปลว่า ลูกอัณฑะ ประเภท N ตัวอย่าง เขาลื่นล้มจนลูกอัณฑะกระแทกแพ ขณะที่เขาแบกของลงท่าเรือ เพิ่มเติม ส่วนหนึ่งขององคชาต หมวด N
  • testicle แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ testicle แปลว่า ไข่หำ ประเภท N ตัวอย่าง โบราณเชื่อว่าถ้าฉี่รดจอมปลวกจะทำให้ไข่หำบวมอย่างไม่มีสาเหตุ เพิ่มเติม ส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของชายหรือสัตว์ตัวผู้ หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "testicle"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"