ภาษาอังกฤษ

grudge

VT

แปลว่า ไม่เต็มใจให้, ยอมให้อย่างไม่พอใจ

Posted on by Admin

แปลว่า อิจฉา, ริษยา

Posted on by Admin

N

แปลว่า ความไม่พอใจ, ความคับข้องใจ, ความขุ่นแค้น

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • grudge
  • grudge
  • grudge

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "grudge"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"