ภาษาไทย

ไม่เต็มใจให้, ยอมให้อย่างไม่พอใจ

VT

ภาษาอังกฤษ grudge

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ไม่เต็มใจให้, ยอมให้อย่างไม่พอใจ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ไม่เต็มใจให้, ยอมให้อย่างไม่พอใจ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"