ภาษาอังกฤษ

great power

N

แปลว่า มไหศวรรย์

Posted on by Admin

แปลว่า มหาอำนาจ

Posted on by Admin

แปลว่า มหาประเทศ

ตัวอย่าง ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ชื่อว่าเป็นมหาประเทศของโลก

เพิ่มเติม ประเทศที่มีกำลัง และฐานะทางเศรษฐกิจมาก

Posted on by Admin

แปลว่า มหาอำนาจ

ตัวอย่าง ก่อนการค้นพบน้ำมันเป็นตะวันออกกลาง ไม่มีมหาอำนาจตะวันตกใดให้ความสนใจเขตแดนนี้

เพิ่มเติม ประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางอาวุธสูง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย มไหศวรรย์ หมายถึง:

  1. [มะไหสะหฺวัน] น. อํานาจใหญ่; สมบัติใหญ่; ความเป็นใหญ่ในแผ่นดิน. (ส. มไหศฺวรฺย, มไหศฺวรฺยฺย).

พจนานุกรมไทย มหาอำนาจ หมายถึง:

  1. ว. เรียกประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางทหารสูงว่า ประเทศมหาอำนาจ.

 ภาพประกอบ

  • great power
  • Great power
  • great power
  • great power

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "great power"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"