ภาษาไทย

มหาอำนาจ

N

ภาษาอังกฤษ Great power

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ great power

ตัวอย่าง ก่อนการค้นพบน้ำมันเป็นตะวันออกกลาง ไม่มีมหาอำนาจตะวันตกใดให้ความสนใจเขตแดนนี้

เพิ่มเติม ประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางอาวุธสูง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย มหาอำนาจ หมายถึง:

  1. ว. เรียกประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางทหารสูงว่า ประเทศมหาอำนาจ.

 ภาพประกอบ

  • มหาอำนาจ
  • มหาอำนาจ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "มหาอำนาจ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"