ภาษาอังกฤษ

grapple

VI

แปลว่า ปลุกปล้ำ, ต่อสู้

Posted on by Admin

N

แปลว่า ตะขอ, ตะขอ

Posted on by Admin

VT

แปลว่า จับ, จับไว้แน่น, คว้า

Posted on by Admin

แปลว่า เกี่ยวด้วยตะขอ, คว้าด้วยตะขอ, ยึดด้วยตะขอ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • grapple
  • grapple
  • grapple
  • grapple

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "grapple"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"