ภาษาอังกฤษ

gouge

VI

แปลว่า ขุด, เซาะให้เป็นร่อง, แซะ

Posted on by Admin

N

แปลว่า ร่องที่เกิดจากการแซะ, หลุมเล็กๆ

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ขุด, เซาะเป็นร่อง, แซะ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • gouge
  • gouge
  • gouge

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "gouge"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"