ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "folk wisdom"

- มีทั้งหมด 4 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/4

  folk wisdom

  แปลว่า คติชน

  ตัวอย่าง ผู้เขียนมุ่งเน้นเขียนเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อโบราณเก่า ๆ คติชน ระหว่างชาวพุทธกับมุสลิมเป็นประเด็นใหญ่

  ประเภท N

 • 2/4

  folk wisdom

  แปลว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน

  ตัวอย่าง สมุนไพรพื้นบ้านเหล่านี้ล้วนเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่สั่งสมมานาน

  เพิ่มเติม ความรู้ความสามารถของชาวบ้านซึ่งเรียนรู้มาจากบรรพบุรุษหรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่างๆ ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นเรื่องของการทำมาหากิน เช่น การจับปลา การจับสัตว์ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

  ประเภท N

 • 3/4

  folk wisdom

  แปลว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน

  ตัวอย่าง สมุนไพรพื้นบ้านเหล่านี้ล้วนเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่สั่งสมมานาน

  เพิ่มเติม ความรู้ความสามารถของชาวบ้านซึ่งเรียนรู้มาจากบรรพบุรุษหรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่างๆ ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นเรื่องของการทำมาหากิน เช่น การจับปลา การจับสัตว์ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

  ประเภท N

 • 4/4

  folk wisdom

  แปลว่า ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

  ตัวอย่าง มีบางฝ่ายกล่าวว่าการทำเหล้าของชาวบ้านเป็นการทำผิดกฎหมาย แต่อีกฝ่ายมีข้อโต้แย้งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน

  เพิ่มเติม ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล และเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมหนึ่งๆ

  ประเภท N

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "folk wisdom"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
villagerชาวบ้าน
civil boy scoutลูกเสือชาวบ้าน
boy scoutลูกเสือชาวบ้าน
folkwaysวิถีชาวบ้าน
folk songเพลงชาวบ้าน
folk societyสังคมชาวบ้าน

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน