ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "folk"

- มีทั้งหมด 6 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/6

  folk

  แปลว่า กลางบ้าน

  ตัวอย่าง กระเพราเป็นยากลางบ้านชนิดหนึ่ง

  ประเภท ADJ

 • 2/6

  folk

  แปลว่า ดนตรีแนวลูกทุ่ง, ดนตรีแนวพื้นบ้าน

  ประเภท N

 • 3/6

  folk

  แปลว่า ที่มีพื้นฐานความเชื่อของชาวบ้าน

  ประเภท ADJ

 • 4/6

  folk

  แปลว่า ประชาชน, ชาวบ้าน, กลุ่มชน

  ประเภท N

 • 5/6

  folk

  แปลว่า ผู้คนที่อยู่ในถิ่นและมีวิถีชีวิตเฉพาะตน

  ประเภท N

 • 6/6

  folk

  แปลว่า เกี่ยวกับขนบประเพณีของชาวบ้าน, เกี่ยวกับพื้นบ้าน

  ประเภท ADJ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "folk"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
villagerชาวบ้าน
boy scoutลูกเสือชาวบ้าน
folk wisdomภูมิปัญญาชาวบ้าน
folkwaysวิถีชาวบ้าน
folk songเพลงชาวบ้าน
civil boy scoutลูกเสือชาวบ้าน
folk societyสังคมชาวบ้าน
conscienceหิริโอตตัปปะ

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน