ภาษาอังกฤษ

foetid

ADJ

แปลว่า เหม็น, เหม็นเน่า

 ภาพประกอบ

  • foetid แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ foetid แปลว่า เหม็น, เหม็นเน่า ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

fall family fan federation fire fit fitting flog forbid forget four fold

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "foetid"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"