ภาษาอังกฤษ

foetal

ADJ

แปลว่า เกี่ยวกับทารกในครรภ์, เกี่ยวกับตัวอ่อนในครรภ์

 ภาพประกอบ

  • foetal แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ foetal แปลว่า เกี่ยวกับทารกในครรภ์, เกี่ยวกับตัวอ่อนในครรภ์ ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

fall family fan federation fire fit fitting flog forbid forget four fold

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "foetal"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"