EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

expire

VI

แปลว่า ตาย

แปลว่า หมดอายุ, หมดเขต, ขาดอายุ

แปลว่า หายใจออก

V

แปลว่า หมดเขต

ตัวอย่าง การจดทะเบียนรถยนต์ จะหมดเขตในเดือนมีนาคม

เพิ่มเติม หมดระยะเวลาที่กำหนดไว้

แปลว่า หมดอายุ

ตัวอย่าง สัญญาเช่าบ้านจะหมดอายุในเดือนพฤษภาคมนี้แล้ว

เพิ่มเติม สิ้นสุดเวลาที่กำหนดไว้

แปลว่า ครบกำหนด

แปลว่า ขาดอายุ

ตัวอย่าง สัญญาฉบับนี้ขาดอายุไปนานแล้ว

เพิ่มเติม หมดเวลาที่กำหนดไว้

แปลว่า พ้นกำหนด

เพิ่มเติม หลังจากระยะเวลาที่กำหนด

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย expire

  1. ตาย หมายถึง ก. สิ้นใจ, สิ้นชีวิต, ไม่เป็นอยู่ต่อไป, สิ้นสภาพของการมีชีวิต, เช่น สภาวะสมองตาย; เคลื่อนไหวไม่ได้ เช่น มือตาย ตีนตาย; ไม่เดินเพราะเครื่องเสียหรือหยุดเป็นต้น เช่น รถยนต์ตาย นาฬิกาตาย; ยืนแต้มอยู่อย่างเดียว เช่น ลูกเต๋าตายหก; ลักษณะที่ประตูในการเล่นการพนันบางประเภท เช่น โป ถั่ว ไม่ออกเลย หรือนาน ๆ จึงจะออกสักครั้งหนึ่ง; ผิดตามที่กติกากำหนดไว้ในการเล่นกีฬาหรือการละเล่นบางชนิด.

 ภาพประกอบ

  • expire แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expire แปลว่า ตาย ประเภท VI หมวด VI
  • expire แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expire แปลว่า หมดเขต ประเภท V ตัวอย่าง การจดทะเบียนรถยนต์ จะหมดเขตในเดือนมีนาคม เพิ่มเติม หมดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หมวด V
  • expire แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expire แปลว่า หมดอายุ, หมดเขต, ขาดอายุ ประเภท VI หมวด VI
  • expire แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expire แปลว่า หมดอายุ ประเภท V ตัวอย่าง สัญญาเช่าบ้านจะหมดอายุในเดือนพฤษภาคมนี้แล้ว เพิ่มเติม สิ้นสุดเวลาที่กำหนดไว้ หมวด V
  • expire แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expire แปลว่า ครบกำหนด ประเภท V หมวด V
  • expire แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expire แปลว่า ขาดอายุ ประเภท V ตัวอย่าง สัญญาฉบับนี้ขาดอายุไปนานแล้ว เพิ่มเติม หมดเวลาที่กำหนดไว้ หมวด V
  • expire แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expire แปลว่า พ้นกำหนด ประเภท V เพิ่มเติม หลังจากระยะเวลาที่กำหนด หมวด V
  • expire แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expire แปลว่า หายใจออก ประเภท VI หมวด VI

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

each other enemy engross enhance entrails erupt even even now evoke exchange excite

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "expire"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"