EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

expel

V

แปลว่า ถีบหัวส่ง

ตัวอย่าง ยามพรรครุ่งเรืองเขาก็อาศัยใบบุญ พอพรรคตกต่ำก็ถีบหัวส่งอย่างไม่ใยดี

เพิ่มเติม ไล่ไปให้พ้น, ไม่ไยดีอีกต่อไป

แปลว่า เสือกไสไล่ส่ง

ตัวอย่าง ใครๆ ก็รังเกียจเขา พากันเสือกไสไล่ส่งให้ไปอยู่ที่อื่น

เพิ่มเติม แสดงความต้องการให้บุคคลพ้นไป

แปลว่า เสือกไส

ตัวอย่าง ฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะถูกเสือกไสออกไปจากที่นี่เมื่อไหร่

เพิ่มเติม ส่งไปที่อื่นเพื่อให้พ้นไป

แปลว่า ขับไส

ตัวอย่าง ไม่มีใครจะมาบังคับขับไสผมได้

แปลว่า เฉดหัว

ตัวอย่าง ผมถูกเฉดหัวออกจากงาน

แปลว่า ขจัด

ตัวอย่าง การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ซึ่งจะขจัดการใช้เงินซื้อเสียงได้บ้าง

VT

แปลว่า ไล่ออก (จากการเป็นสมาชิก), ไล่, ขับไล่

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย expel

  1. ถีบหัวส่ง หมายถึง (สํา) ก. ไล่ไปให้พ้น, ไม่ไยดีอีกต่อไป.

 ภาพประกอบ

  • expel แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expel แปลว่า ถีบหัวส่ง ประเภท V ตัวอย่าง ยามพรรครุ่งเรืองเขาก็อาศัยใบบุญ พอพรรคตกต่ำก็ถีบหัวส่งอย่างไม่ใยดี เพิ่มเติม ไล่ไปให้พ้น, ไม่ไยดีอีกต่อไป หมวด V
  • expel แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expel แปลว่า ไล่ออก (จากการเป็นสมาชิก), ไล่, ขับไล่ ประเภท VT หมวด VT
  • expel แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expel แปลว่า เสือกไสไล่ส่ง ประเภท V ตัวอย่าง ใครๆ ก็รังเกียจเขา พากันเสือกไสไล่ส่งให้ไปอยู่ที่อื่น เพิ่มเติม แสดงความต้องการให้บุคคลพ้นไป หมวด V
  • expel แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expel แปลว่า เสือกไส ประเภท V ตัวอย่าง ฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะถูกเสือกไสออกไปจากที่นี่เมื่อไหร่ เพิ่มเติม ส่งไปที่อื่นเพื่อให้พ้นไป หมวด V
  • expel แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expel แปลว่า ขับไส ประเภท V ตัวอย่าง ไม่มีใครจะมาบังคับขับไสผมได้ หมวด V
  • expel แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expel แปลว่า เฉดหัว ประเภท V ตัวอย่าง ผมถูกเฉดหัวออกจากงาน หมวด V
  • expel แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expel แปลว่า ขจัด ประเภท V ตัวอย่าง การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ซึ่งจะขจัดการใช้เงินซื้อเสียงได้บ้าง หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

each other enemy engross enhance entrails erupt even even now evoke exchange excite expel to the island

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "expel"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"