ภาษาอังกฤษ

depart

VT

แปลว่า ตาย (คำทางการ), เสียชีวิต, มรณภาพ, สิ้นชีวิต

Posted on by Admin

แปลว่า จากไป, แยกไป, ออกไป

Posted on by Admin

V

แปลว่า ออกจาก

ตัวอย่าง รถไฟเคลื่อนออกจากสถานีได้ 30 นาทีแล้ว

Posted on by Admin

แปลว่า จาก

ตัวอย่าง เขาจากบ้านเกิดเมืองนอนมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ยังเล็ก

เพิ่มเติม ออกพ้นไป

Posted on by Admin

แปลว่า ออกเดินทาง

ตัวอย่าง ยานลำนี้ออกเดินทางไปเมื่อ 4 ปีก่อน แต่เพิ่งจะมาเปิดเผยเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้เอง

Posted on by Admin

แปลว่า บำราศ

เพิ่มเติม หายไป, จากพรากไป

Posted on by Admin

แปลว่า จากไป

ตัวอย่าง ตั้งแต่วันที่เอจากไป ก็มีคนมากมายที่เข้ามาในชีวิตผม

เพิ่มเติม ออกพ้นไป

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ออกเดินทาง

Posted on by Admin

แปลว่า เบี่ยงเบน, เปลี่ยนแปลง, ปรับเปลี่ยน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จาก หมายถึง:

 1. น. ชื่อปูชนิด Varuna litterata ในวงศ์ Grapsidae ตัวเล็ก อาศัยอยู่ตามป่าจากในเขตน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม.

 2. น. ชื่อปาล์มชนิด Nypa fruticans Wurmb ในวงศ์ Palmae ขึ้นเป็นกออยู่ตามป่าเลนหรือริมฝั่งนํ้ากร่อยตื้น ๆ ใบใช้มุงหลังคาและกรุฝา ออกดอกเป็นช่อยาว ผลรวมเป็นทะลาย กินได้ เรียกว่า ลูกจาก; เรียกขนมชนิดหนึ่งทําด้วยแป้งข้าวเหนียวผสมมะพร้าวกับนํ้าตาล ห่อด้วยใบจากแล้วปิ้ง ว่า ขนมจาก.

 3. ก. ออกพ้นไป เช่น จากบ้านจากเมือง จากลูกจากเมีย. บ. คํานําหน้านามบอกต้นทางที่มา เช่น ดื่มนํ้าจากแก้ว เขามาจากอยุธยา; ตั้งแต่ เช่น จากเช้าจดคํ่า.

พจนานุกรมไทย บำราศ หมายถึง:

 1. [บําราด] ก. หายไป, จากไป, พรากไป, ปราศจาก.

 ภาพประกอบ

 • depart
 • depart
 • depart
 • depart
 • depart
 • depart
 • depart
 • depart
 • depart

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "depart"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"