EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

dance

V

แปลว่า เต้นรำ

ตัวอย่าง 6.00น.เช้าของวันใหม่ เขาก็ยังพบชาวหยีและชนกลุ่มน้อยเผ่าอื่นเต้นรำกันหนาแน่นเช่นเดิม

เพิ่มเติม เคลื่อนไปโดยมีระยะก้าวตามกำหนด ให้เข้ากับจังหวะดนตรี โดยปกติเต้นเป็นคู่ชายหญิง

แปลว่า พิลาส

แปลว่า ร่ายรำ

ตัวอย่าง นกยูงมีหางเอาไว้สำหรับใช้ร่ายรำอวดตัวเมีย

แปลว่า เต้น

ตัวอย่าง เธอเต้นให้เป็นซี่ เธอจะได้เต้นกับชั้น มันยากที่ไหนล่ะ

เพิ่มเติม กริยาที่ยืนอยู่แล้วยกเท้าขึ้นๆ ลงๆ ถี่, ยกขาขึ้นลงให้เข้ากับจังหวะดนตรี

แปลว่า ฟ้อนรำ

ตัวอย่าง เธอฟ้อนรำได้อ่อนช้อยสวยงามสมกับเป็นนักเรียนนาฏศิลป์

เพิ่มเติม แสดงท่าทางเคลื่อนไหว โดยมีลีลาและแบบท่าของการเคลื่อนไหวให้เข้ากับทำนองดนตรี

แปลว่า รำ

ตัวอย่าง นางละครเขมรที่กำลังรำอยู่นั้น หน้าตาออกจะอ่อนวัย

เพิ่มเติม แสดงท่าเคลื่อนไหวคนเดียวหรือหลายคน โดยมีลีลาและแบบท่าของการเคลื่อนไหว และมีจังหวะลีลาเข้ากับเสียงที่ทำจังหวะเพลงร้องหรือเพลงดนตรี

แปลว่า ฟ้อน

ตัวอย่าง ในการเซ่นสังเวยผีฟ้า หัวหน้าหมู่บ้านจะฟ้อนดาบและรำถวายผีฟ้าจนรุ่งเช้า

เพิ่มเติม แสดงท่าทางเคลื่อนไหว โดยมีลีลาและแบบท่าของการเคลื่อนไหวให้เข้ากับทำนองดนตรี

แปลว่า เต้นระบำ

ตัวอย่าง พอดึกๆ สาวๆ จะเต้นระบำให้คนชมได้ดู

เพิ่มเติม เต้นโดยมีจังหวะลีลาเข้ากับเพลงร้องหรือเพลงดนตรี

N

แปลว่า งานเต้นรำ, งานลีลาศ, งานบอล

แปลว่า ลีลาศ

ตัวอย่าง เธอต้องออกงานสังคมบ่อยๆ น่าจะไปฝึกเต้นลีลาศเอาไว้บ้าง

แปลว่า การเต้นรำ, ศิลปการเต้นรำ, การเต้นระบำ, การฟ้อนรำ, การรำ, การร่ายรำ, การลีลาศ, นาฏกรรม, นาฎศิลป์

แปลว่า การร่ายรำ

ตัวอย่าง รำวงกลายเป็นการร่ายรำประจำชาติไทยที่เป็นที่ยอมรับกันแล้ว

แปลว่า การฟ้อนรำ

ตัวอย่าง มีการฟ้อนรำแก้บนที่พระพรหมทุกวัน

VI

แปลว่า เต้นรำ, รำ, ร่ายรำ, เต้น, เต้นระบำ, เต้นลีลาศ, เคลื่อนไหวเหมือนเต้นรำ

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย dance

 1. เต้นรำ หมายถึง ก. เคลื่อนไปโดยมีระยะก้าวตามกําหนดให้เข้าจังหวะกับดนตรี ซึ่งเรียกว่า ลีลาศ โดยปรกติเต้นเป็นคู่ชายหญิง, รําเท้า ก็ว่า เช่น ฝรั่งรําเท้า.

 ภาพประกอบ

 • dance แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dance แปลว่า เต้นรำ ประเภท V ตัวอย่าง 6.00น.เช้าของวันใหม่ เขาก็ยังพบชาวหยีและชนกลุ่มน้อยเผ่าอื่นเต้นรำกันหนาแน่นเช่นเดิม เพิ่มเติม เคลื่อนไปโดยมีระยะก้าวตามกำหนด ให้เข้ากับจังหวะดนตรี โดยปกติเต้นเป็นคู่ชายหญิง หมวด V
 • dance แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dance แปลว่า พิลาส ประเภท V หมวด V
 • dance แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dance แปลว่า งานเต้นรำ, งานลีลาศ, งานบอล ประเภท N หมวด N
 • dance แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dance แปลว่า ลีลาศ ประเภท N ตัวอย่าง เธอต้องออกงานสังคมบ่อยๆ น่าจะไปฝึกเต้นลีลาศเอาไว้บ้าง หมวด N
 • dance แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dance แปลว่า ร่ายรำ ประเภท V ตัวอย่าง นกยูงมีหางเอาไว้สำหรับใช้ร่ายรำอวดตัวเมีย หมวด V
 • dance แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dance แปลว่า เต้น ประเภท V ตัวอย่าง เธอเต้นให้เป็นซี่ เธอจะได้เต้นกับชั้น มันยากที่ไหนล่ะ เพิ่มเติม กริยาที่ยืนอยู่แล้วยกเท้าขึ้นๆ ลงๆ ถี่, ยกขาขึ้นลงให้เข้ากับจังหวะดนตรี หมวด V
 • dance แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dance แปลว่า เต้นรำ, รำ, ร่ายรำ, เต้น, เต้นระบำ, เต้นลีลาศ, เคลื่อนไหวเหมือนเต้นรำ ประเภท VI หมวด VI
 • dance แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dance แปลว่า ฟ้อนรำ ประเภท V ตัวอย่าง เธอฟ้อนรำได้อ่อนช้อยสวยงามสมกับเป็นนักเรียนนาฏศิลป์ เพิ่มเติม แสดงท่าทางเคลื่อนไหว โดยมีลีลาและแบบท่าของการเคลื่อนไหวให้เข้ากับทำนองดนตรี หมวด V
 • dance แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dance แปลว่า การเต้นรำ, ศิลปการเต้นรำ, การเต้นระบำ, การฟ้อนรำ, การรำ, การร่ายรำ, การลีลาศ, นาฏกรรม, นาฎศิลป์ ประเภท N หมวด N
 • dance แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dance แปลว่า การร่ายรำ ประเภท N ตัวอย่าง รำวงกลายเป็นการร่ายรำประจำชาติไทยที่เป็นที่ยอมรับกันแล้ว หมวด N
 • dance แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dance แปลว่า การฟ้อนรำ ประเภท N ตัวอย่าง มีการฟ้อนรำแก้บนที่พระพรหมทุกวัน หมวด N
 • dance แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dance แปลว่า รำ ประเภท V ตัวอย่าง นางละครเขมรที่กำลังรำอยู่นั้น หน้าตาออกจะอ่อนวัย เพิ่มเติม แสดงท่าเคลื่อนไหวคนเดียวหรือหลายคน โดยมีลีลาและแบบท่าของการเคลื่อนไหว และมีจังหวะลีลาเข้ากับเสียงที่ทำจังหวะเพลงร้องหรือเพลงดนตรี หมวด V
 • dance แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dance แปลว่า ฟ้อน ประเภท V ตัวอย่าง ในการเซ่นสังเวยผีฟ้า หัวหน้าหมู่บ้านจะฟ้อนดาบและรำถวายผีฟ้าจนรุ่งเช้า เพิ่มเติม แสดงท่าทางเคลื่อนไหว โดยมีลีลาและแบบท่าของการเคลื่อนไหวให้เข้ากับทำนองดนตรี หมวด V
 • dance แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dance แปลว่า เต้นระบำ ประเภท V ตัวอย่าง พอดึกๆ สาวๆ จะเต้นระบำให้คนชมได้ดู เพิ่มเติม เต้นโดยมีจังหวะลีลาเข้ากับเพลงร้องหรือเพลงดนตรี หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

daybreak decorative naga deviate diamond-shaped kite dig dirty disguise dislike dividend down payment drift dry out

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "dance"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"