EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

chance

ADJ

แปลว่า โดยบังเอิญ

Posted on by Admin

N

แปลว่า จังหวะ

ตัวอย่าง เมื่อได้จังหวะที่เหมาะสม เราก็ต้องรีบจัดการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว

Posted on by Admin

แปลว่า เวลา

ตัวอย่าง การวิจารณ์ไม่ว่าจะใช้ในเวลาใดก็ตามต้องมีลักษณะสร้างสรรค์มิใช่ทำลาย

Posted on by Admin

แปลว่า โชค, โอกาส

Posted on by Admin

แปลว่า โอกาส

Posted on by Admin

แปลว่า โอกาส

ตัวอย่าง ถ้าหากผมมีโอกาสไปเชียงใหม่เมื่อใด ก็มักจะถือโอกาสไปเยี่ยมขอความรู้จากท่านเสมอ

เพิ่มเติม เวลาที่เหมาะ, จังหวะ

Posted on by Admin

แปลว่า การเสี่ยง, ความเสี่ยง

Posted on by Admin

แปลว่า ความเป็นไปได้, ความน่าจะเป็น

Posted on by Admin

VI

แปลว่า เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จังหวะ หมายถึง:

 1. น. ระยะที่สมํ่าเสมอ เช่น หัวใจเต้นเป็นจังหวะ, ระยะที่กําหนดไว้เป็นตอน ๆ เช่น เพลงจังหวะช้า จังหวะเร็ว พูดเป็นจังหวะ, โดยปริยายหมายความว่าโอกาสอันควร เช่น เจ้านายกำลังโกรธ ไม่มีจังหวะจะเข้าพบ. (ข. จงวาก่).

พจนานุกรมไทย เวลา หมายถึง:

 1. น. ชั่วขณะความยาวนานที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ โดยนิยมกําหนดขึ้นเป็นครู่ คราว วัน เดือน ปี เป็นต้น เช่น เวลาเป็นเงินเป็นทอง ขอเวลาสักครู่. (ป., ส.).

พจนานุกรมไทย โอกาส หมายถึง:

 1. [-กาด] น. ช่อง, ทาง; เวลาที่เหมาะ, จังหวะ. (ป.; ส. อวกาศ).

 ภาพประกอบ

 • chance แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ chance แปลว่า โดยบังเอิญ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • chance แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ chance แปลว่า จังหวะ ประเภท N ตัวอย่าง เมื่อได้จังหวะที่เหมาะสม เราก็ต้องรีบจัดการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว หมวด N
 • chance แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ chance แปลว่า เวลา ประเภท N ตัวอย่าง การวิจารณ์ไม่ว่าจะใช้ในเวลาใดก็ตามต้องมีลักษณะสร้างสรรค์มิใช่ทำลาย หมวด N
 • chance แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ chance แปลว่า โชค, โอกาส ประเภท N หมวด N
 • chance แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ chance แปลว่า โอกาส ประเภท N หมวด N
 • chance แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ chance แปลว่า โอกาส ประเภท N ตัวอย่าง ถ้าหากผมมีโอกาสไปเชียงใหม่เมื่อใด ก็มักจะถือโอกาสไปเยี่ยมขอความรู้จากท่านเสมอ เพิ่มเติม เวลาที่เหมาะ, จังหวะ หมวด N
 • chance แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ chance แปลว่า เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ประเภท VI หมวด VI
 • chance แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ chance แปลว่า การเสี่ยง, ความเสี่ยง ประเภท N หมวด N
 • chance แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ chance แปลว่า ความเป็นไปได้, ความน่าจะเป็น ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "chance"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"