ภาษาอังกฤษ

carpet

V

แปลว่า ปูพรม

ตัวอย่าง แม่ปูพรมสีแดงในห้องนั่งเล่น

N

แปลว่า พรม

ตัวอย่าง ห้องทำงานปูพรมสีแดง

เพิ่มเติม เครื่องลาดทำด้วยขนสัตว์, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งอื่นบางชนิดที่ใช้ปูลาดว่า พรม

แปลว่า พรม

แปลว่า ลักษณะพื้นผิวที่นุ่มเหมือนพรม

VT

แปลว่า คลุมด้วยพรม, ปูด้วยพรม

 ภาพประกอบ

  • carpet แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ carpet แปลว่า ปูพรม ประเภท V ตัวอย่าง แม่ปูพรมสีแดงในห้องนั่งเล่น หมวด V
  • carpet แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ carpet แปลว่า พรม ประเภท N ตัวอย่าง ห้องทำงานปูพรมสีแดง เพิ่มเติม เครื่องลาดทำด้วยขนสัตว์, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งอื่นบางชนิดที่ใช้ปูลาดว่า พรม หมวด N
  • carpet แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ carpet แปลว่า พรม ประเภท N หมวด N
  • carpet แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ carpet แปลว่า คลุมด้วยพรม, ปูด้วยพรม ประเภท VT หมวด VT
  • carpet แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ carpet แปลว่า ลักษณะพื้นผิวที่นุ่มเหมือนพรม ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

carpet-bomb carpet muncher carpet slipper carpet sweeper category change to chase column competitor get the red carpet treatment magic carpet red carpet

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "carpet"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"