ภาษาไทย

คลุมด้วยพรม, ปูด้วยพรม

VT

ภาษาอังกฤษ carpet

 ภาพประกอบ

  • คลุมด้วยพรม, ปูด้วยพรม ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คลุมด้วยพรม, ปูด้วยพรม แปลว่า carpet ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

carpet carpet-bomb carpet muncher carpet slipper carpet sweeper category change to column competitor get the red carpet treatment magic carpet red carpet

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คลุมด้วยพรม, ปูด้วยพรม"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"