EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

bridge

N

แปลว่า ดั้งจมูก, ดั้ง

Posted on by Admin

แปลว่า สะพาน

Posted on by Admin

แปลว่า สะพาน

ตัวอย่าง กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะเป็นสะพานที่จะเชื่อมโยงให้รู้ว่า จะสามารถตามตัวแก๊งซามูไรแก๊งนี้ได้ที่ไหน

เพิ่มเติม สื่อเชื่อมโยง

Posted on by Admin

แปลว่า สะพาน

ตัวอย่าง เชลยศึกไปสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว

เพิ่มเติม สิ่งปลูกสร้างที่ทำสำหรับข้ามแม่น้ำลำคลองเป็นต้น บางทีทำยื่นลงไปในน้ำสำหรับขึ้นลง

Posted on by Admin

แปลว่า ดั้ง

ตัวอย่าง นักมวยมุมแดงถูกคู่ต่อสู้ชกจนดั้งหัก

Posted on by Admin

แปลว่า ดั้งจมูก

ตัวอย่าง เธอขยับแว่นที่ดั้งจมูก

Posted on by Admin

แปลว่า โครงจมูก

ตัวอย่าง ชาวตะวันตกจะมีโครงจมูกที่ใหญ่กว่าชาวเอเซียมาก

Posted on by Admin

แปลว่า ที่ยึดฟันปลอม

Posted on by Admin

แปลว่า สะพาน

Posted on by Admin

แปลว่า ตะพาน

เพิ่มเติม สิ่งปลูกสร้างที่ทำสำหรับข้ามแม่น้ำลำคลองเป็นต้น บางทีทำยื่นลงไปในน้ำสำหรับขึ้นลง

Posted on by Admin

แปลว่า เครื่องวัดความฝืดของกระแสไฟฟ้า

Posted on by Admin

แปลว่า หอบังคับการเรือ, สะพานเรือ

Posted on by Admin

แปลว่า ไพ่บริดจ์

Posted on by Admin

แปลว่า ตัวเชื่อม, สะพาน

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ทอดสะพาน, ทำสะพานเชื่อม, ข้าม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดั้ง หมายถึง:

 1. น. เครื่องถือสําหรับปิดป้องศัสตราวุธ รูปคล้ายกาบกล้วย, โบราณใช้ว่า ด้าง ก็มี; เรียกเสาเรือนเครื่องสับที่ตั้งอยู่กึ่งกลางบนหลังรอดขึ้นไปรับอกไก่ว่า เสาดั้ง, เรียกเสาที่ตั้งบนขื่อสําหรับรับอกไก่ว่า ดั้งแขวน; เรียกเรือซึ่งกำหนดให้เข้ากระบวนเสด็จทางชลมารค จัดเป็น ๒ สายขนาบเรือกลอง ไปข้างหน้าเรือพระที่นั่งไชยและเรือพระที่นั่งทรง อาจมีกี่คู่ก็ได้ ว่า เรือดั้ง; ชื่อช้างศึกพวกหนึ่ง มีหน้าที่ป้องกันและล้อมทัพ, ช้างกัน ก็เรียก. ก. ป้องกัน.

 2. น. สันจมูก, มักพูดว่า ดั้งจมูก, ใช้ว่า ดัง ก็มี.

พจนานุกรมไทย ตะพาน หมายถึง:

 1. น. สิ่งปลูกสร้างที่ทําสําหรับข้ามแม่นํ้าลําคลองเป็นต้น บางทีทํายื่นลงไปในนํ้าสําหรับขึ้นลง, โดยปริยายหมายความว่า สื่อเชื่อมโยง, สะพาน ก็ว่า.

พจนานุกรมไทย สะพาน หมายถึง:

 1. น. สิ่งปลูกสร้างที่ทําสําหรับข้ามแม่นํ้าลําคลอง เป็นต้น บางทีทํายื่นลงในนํ้าสําหรับขึ้นลง, ไม้ที่ทอดระหว่างหัวเสาสำหรับรับคอสองของอาคารที่เป็นตึกโบราณ, โดยปริยายหมายความว่า สื่อเชื่อมโยง เช่น ตีสนิทกับน้องชายเพื่อเป็นสะพานไปรู้จักกับพี่สาว, ตะพาน ก็ว่า.

พจนานุกรมไทย โครงจมูก หมายถึง:

 1. น. กระดูกจมูก.

 ภาพประกอบ

 • bridge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bridge แปลว่า ดั้งจมูก, ดั้ง ประเภท N หมวด N
 • bridge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bridge แปลว่า สะพาน ประเภท N หมวด N
 • bridge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bridge แปลว่า สะพาน ประเภท N ตัวอย่าง กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะเป็นสะพานที่จะเชื่อมโยงให้รู้ว่า จะสามารถตามตัวแก๊งซามูไรแก๊งนี้ได้ที่ไหน เพิ่มเติม สื่อเชื่อมโยง หมวด N
 • bridge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bridge แปลว่า สะพาน ประเภท N ตัวอย่าง เชลยศึกไปสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว เพิ่มเติม สิ่งปลูกสร้างที่ทำสำหรับข้ามแม่น้ำลำคลองเป็นต้น บางทีทำยื่นลงไปในน้ำสำหรับขึ้นลง หมวด N
 • bridge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bridge แปลว่า ดั้ง ประเภท N ตัวอย่าง นักมวยมุมแดงถูกคู่ต่อสู้ชกจนดั้งหัก หมวด N
 • bridge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bridge แปลว่า ดั้งจมูก ประเภท N ตัวอย่าง เธอขยับแว่นที่ดั้งจมูก หมวด N
 • bridge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bridge แปลว่า โครงจมูก ประเภท N ตัวอย่าง ชาวตะวันตกจะมีโครงจมูกที่ใหญ่กว่าชาวเอเซียมาก หมวด N
 • bridge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bridge แปลว่า ที่ยึดฟันปลอม ประเภท N หมวด N
 • bridge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bridge แปลว่า สะพาน ประเภท N หมวด N
 • bridge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bridge แปลว่า ตะพาน ประเภท N เพิ่มเติม สิ่งปลูกสร้างที่ทำสำหรับข้ามแม่น้ำลำคลองเป็นต้น บางทีทำยื่นลงไปในน้ำสำหรับขึ้นลง หมวด N
 • bridge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bridge แปลว่า เครื่องวัดความฝืดของกระแสไฟฟ้า ประเภท N หมวด N
 • bridge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bridge แปลว่า ทอดสะพาน, ทำสะพานเชื่อม, ข้าม ประเภท VI หมวด VI
 • bridge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bridge แปลว่า หอบังคับการเรือ, สะพานเรือ ประเภท N หมวด N
 • bridge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bridge แปลว่า ไพ่บริดจ์ ประเภท N หมวด N
 • bridge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bridge แปลว่า ตัวเชื่อม, สะพาน ประเภท N หมวด N

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "bridge"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"