ภาษาอังกฤษ

break out

PHRV

แปลว่า ชัก (บางสิ่งเช่น ชักธง), ไม่พับ, เปิดใช้ (บางสิ่ง)

Posted on by Admin

แปลว่า เริ่มต้นทันที

Posted on by Admin

แปลว่า หนีรอด, รอดพ้นจาก

Posted on by Admin

แปลว่า พังออกไป

Posted on by Admin

V

แปลว่า ปะทุ

ตัวอย่าง เมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิดไอน้ำและความร้อนก็จะปะทุออกมาด้วย

เพิ่มเติม แตกหรือผุดออกมาด้วยแรงดัน

Posted on by Admin

แปลว่า ระอุ

ตัวอย่าง ไฟสงครามเริ่มระอุขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

เพิ่มเติม ใช้ในเชิงเปรียบเทียบในทางลบ เช่น การเมือง สงคราม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ปะทุ หมายถึง:

  1. ก. แตกหรือผุดออกมาด้วยแรงเบ่งดัน เช่น ภูเขาไฟปะทุ ถ่านปะทุ; โดยปริยายหมายถึงกิริยาที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เพ่งจนตาจะปะทุ.

พจนานุกรมไทย ระอุ หมายถึง:

  1. ว. ร้อนมาก ในความว่า อากาศร้อนระอุ แผ่นดินร้อนระอุ; สุกทั่ว เช่น ข้าวระอุ.

 ภาพประกอบ

  • break out
  • break out
  • break out
  • break out
  • break out
  • break out

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "break out"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"