ภาษาอังกฤษ

break down

PHRV

แปลว่า พังหรือทำให้พัง, ทุบ, ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

Posted on by Admin

แปลว่า ใช้งานไม่ได้ (เครื่องจักร), หยุดทำงาน, ไม่ทำงาน, เสีย

Posted on by Admin

แปลว่า เสื่อมโทรม (สุขภาพ), ล้มเหลว (การเจรจา)

Posted on by Admin

แปลว่า มีการเปลี่ยนแปลง (สารเคมี)

Posted on by Admin

แปลว่า ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกไม่ได้

Posted on by Admin

แปลว่า ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้พ่ายแพ้

Posted on by Admin

แปลว่า แบ่งแยกออกเป็นหลายชนิด

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • break down
  • break down
  • break down
  • break down
  • break down
  • break down
  • break down
  • break down

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "break down"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"