ภาษาอังกฤษ

break down

PHRV

แปลว่า พังหรือทำให้พัง, ทุบ, ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

แปลว่า ใช้งานไม่ได้ (เครื่องจักร), หยุดทำงาน, ไม่ทำงาน, เสีย

แปลว่า เสื่อมโทรม (สุขภาพ), ล้มเหลว (การเจรจา)

แปลว่า มีการเปลี่ยนแปลง (สารเคมี)

แปลว่า ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกไม่ได้

แปลว่า ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย

แปลว่า ทำให้พ่ายแพ้

แปลว่า แบ่งแยกออกเป็นหลายชนิด

 ภาพประกอบ

  • break down แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ break down แปลว่า พังหรือทำให้พัง, ทุบ, ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • break down แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ break down แปลว่า ใช้งานไม่ได้ (เครื่องจักร), หยุดทำงาน, ไม่ทำงาน, เสีย ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • break down แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ break down แปลว่า เสื่อมโทรม (สุขภาพ), ล้มเหลว (การเจรจา) ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • break down แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ break down แปลว่า มีการเปลี่ยนแปลง (สารเคมี) ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • break down แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ break down แปลว่า ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกไม่ได้ ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • break down แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ break down แปลว่า ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • break down แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ break down แปลว่า ทำให้พ่ายแพ้ ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • break down แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ break down แปลว่า แบ่งแยกออกเป็นหลายชนิด ประเภท PHRV หมวด PHRV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be ashamed be drunk be equal be exhausted be oily be rich be serious be very hungry bet blame brag break

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "break down"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"